8.9

2.198 reviews

Zoek

English Car Theory Book + Exercise Book + Summary – Dutch Driving License B

Beoordeling :

 34,50

LeerTheorie-Scooter-Theorieboek-Online-Samenvatting-Examen-Rijbewijs-AM-Bromfiets-Examen

Scooter Theorieboek + 20 Uur Online + Samenvatting + Examentraining – Bromfiets Rijbewijs AM

 34,50
LeerTheorie-Scooter-Theorieboek-Oefenboek-Samenvatting-Rijbewijs-AM-Bromfiets-Examen

Scooter Theorieboek + Oefenboek + Samenvatting – Bromfiets Rijbewijs AM

 36,50
LeerTheorie-Scooter-Theorieboek-CD-Samenvatting-Rijbewijs-AM-Bromfiets-Examen

Scooter Theorieboek + CD + Samenvatting – Bromfiets Rijbewijs AM

 36,50

Auto Theorieboek Rijbewijs B Engels met Oefenboek en Samenvattingen

 

Auto Theorieboek Rijbewijs Engels voor Nederlands Auto Rijbewijs

Dit is het nieuwste theorieboek in het Engels voor het behalen van het Nederlandse rijbewijs B. Het boek is geschreven volgens de meest recente CBR-richtlijnen. Het boek bevat alle hoofdstukken van de CBR en is in korte hoofdstukken geschreven, zodat u niet meteen lange stukjes tekst hoeft te lezen. De theorie wordt u in een rustig tempo en op een duidelijke manier gepresenteerd. Het boek bevat fragmenten die een ideale samenvatting zijn van de auto theorie. Elk hoofdstuk eindigt met theorie-vragen die je helpen bij het leren van het materiaal. De antwoorden op deze theorievragen zijn te vinden in de achterkant van het boek, samen met de definities. Ook eindigt elk hoofdstuk met een samenvatting. Het boek eindigt met de verkeersborden, die je handig kunt houden tijdens het lezen van de theorie om te gebruiken als naslagwerk.

Auto Theorieboek Engelse Samenvatting

LeerTheorie heeft een zeer professionele en uitgebreide samenvatting geschreven van het gehele theorieboek van rijbewijs B. En die bieden wij u graag aan. Wij begrijpen dat u het druk heeft en maken het u daarom makkelijker. De samenvatting bestaat uit 60 pagina’s en wordt met het boek meegestuurd.

Auto Theorie Oefenboek

Dit Auto Oefenboek bevat 780 vragen + antwoorden voor het oefenen van je CBR Auto Theorie-Examen. Met de uitgebreide antwoorden is dit een perfecte manier om te leren en te oefenen.

Het Auto Oefenboek is opgedeeld in 12 examens met 65 vragen per examen, net zoals bij het officiële CBR Auto Theorie-examen. Dit boek kan gebruikt worden ter aanvulling op het auto theorieboek van Leertheorie om zo te stof die je uit dit boek hebt geleerd toe herhalen. Voor de mensen die niet goed kunnen leren uit een boek is dit een perfecte manier om door te oefenen de stof te leren.

Dit is de perfecte manier om te leren zonder afleiding, offline en onbeperkt.

Met dit boek met theorie-examens auto zijn al vele geslaagd, we hopen jij binnenkort ook!

 

Car Theory Book Driving Licence B

The newest theory book, written by theory professionals, including free shipping. This is an ideal book to study the car theory. You can easily learn the car theory from your comfy chair. The book is written according to the most recent CBR guidelines. Use this book to prepare yourself for the car theory exam at the CBR. The book has all chapters of the CBR, from A through Z. Written in short chapters, so you do not have to read long pieces of text at once. The theory is presented to you at a good pace and in a clear manner. The book includes excerpts, the excerpts are an ideal summary of the car theory and can help you put in the finishing touches. Each chapter ends with theory questions that assist you in learning the material. The answers to these theory questions are found in the back of the book, together with the definitions. The book ends with the traffic signs, which you can keep handy while reading the theory to use as a reference work.

Years of Experience

DBW has years of experience in theory materials for car, motor, moped and boating license theory. Many students have successfully completed their exams with the FDBW theory books. The theory book for car by FDBW is a 300 page book, divided over the CBR categories. In each chapter, the FDBW BV car theory book teaches you the current study materials of the CBR in a logical manner. Through the special set-up and structure of the book, you will navigate through the car theory with ease and learn in a clever manner. The car theory book also offers tips and tricks to easily remember the material. The FDBW BV car theory book consists of 25 chapters and treats all subjects like traffic legislation, hazard recognition, priority, traffic signs and more. Our traffic teachers, who also offer classroom theory classes, continually keep the study material in the book up to date.

The book includes:
– Studying Car Theory car theory book driving license B
– More than 110 questions
– Excerpts
– Answers to the 110 questions
– Theory material that perfectly connects to the CBR theoretical exam for the car
– Free and quick delivery

25 chapters
​​​​​​​The car theory book is divided over 25 chapters. The chapters are presented to you clearly and briefly. This way, you do not have to learn long chapters, but instead you could choose to read 1 or 2 chapters at a time. An ideal way to prepare yourself for the theoretical exam for the car driving license. The book contains 300 pages including theory questions & answers, excerpts, traffic signs and definitions.

An ideal book to study the theory of the CBR car theory exam, for young and old!

Car Theory Summary

LeerTheorie has written a very professional and comprehensive summary of the entire theory book of driving license B. And we are happy to offer this to you. We understand that you are busy and therefore make it easier for you. The summary consists of 60 pages and is sent with the book.

Car Theory Exercise / Practice Book

This Car Exercise Book contains 780 questions + answers for practicing your CBR Car Theory Exam. With the comprehensive answers, this is a perfect way to learn and practice.

The Car Practice Book is divided into 12 exams with 65 questions per exam, just like the official CBR Car Theory exam. This book can be used in addition to the car theory book of Learning Theory to repeat the material you have learned from this book. For people who cannot learn well from a book, this is a perfect way to learn the material through practice.

This is the perfect way to learn without distraction, offline and unlimited.

Many have already passed with this book with car theory exams; we hope you will too soon!

0,0
Gebaseerd op 0 beoordelingen
5 sterren
0%
4 sterren
0%
3 sterren
0%
2 sterren
0%
1 ster
0%
0 van 0 beoordelingen

Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties